Didaktičko-metodički materijal za predmetnu nastavu

Cijeneći napore nastavnika/ca u svakodnevnom radu, većina naših autora odlučila je izraditi i dodatne materijale za pojedine predmete te tako olakšati pripreme za nastavu te sami tok nastavnog sata. S obzirom na specifičnost svakog predmeta te činjenicu da nisu u svim školama ostvareni uvjeti za korištenje svih materijala, potrudili smo se različitim materijalima za svakoga kreirati po nešto. Dodatni materijal prati sljedeće predmete i naše udžbenike: BHS jezik i književnost, engleski jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, historija, geografija, tehnička kultura i muzička kultura. Ukoliko se odlučite nastavu realizirati po nekom od naših udžbenika, na poklon dobivate razrađen godišnji i mjesečni plan kao i nastavne pripreme za sve lekcije uz udžbenik za koji ste se opredijelili. Kako biste dobili pripreme potrebno je da nam se javite na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ukoliko se odlučite realizirati nastavu po kompletu udžbenika u svom aktivu, na poklon dobivate sve navedene materijale. Ono što želimo naglasiti jeste da su primjerci udžbenika i materijali namijenjeni svakom nastavniku/ci ponaosob a da postoji i jedan dio materijala koji se poklanja prema broju kabineta.

Kako biste dobili dodatne materijale osim priprema, potrebno je da nam pošaljete OVJERENU POTVRDU da ćete u nastavu realizirati po kompletu naših udžbenika. U potvrdi navedite imena i prezimena članova Vašeg aktiva, školu u kojoj radite, naziv udžbenika i autore udžbenika, e-mail na koji ćemo Vam poslati elektronske materijale, te tačnu adresu škole.

 

Biologija
Bosanski jezik
Društvo
Engleski jezik
Fizika
Geografija
Hemija
Historija
Matematika
Tahnička kultura