IK „Sarajevo Publishing“ nastavlja pomagati školskim bibliotekama

Izdavačka kuća „Sarajevo Publishing“ je nastavila implementaciju projekta kojim obezbjeđuje lektire za biblioteke u osnovnim školama Federacije BiH. Riječ je o izdanjima biblioteke „Lastavica“ namijenjenim upravo uzrastu djece u osnovnim školama. Tokom decembra i januara realizirana je druga faza projekta u kojoj je učestvovalo pet škola: “Prva osnovna škola” Bugojno, “Druga osnovna škola” Bugojno, “Treća osnovna škola” Bugojno, OŠ “Berta Kučera” Jajce i OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. Cilj projekta je da se popularizira čitanje i probudi ljubav prema knjizi, te stvaraju čitalačke navike kod djece. IK „Sarajevo Publishing“, kao društveno odgovorna firma sa tradicijom dugom preko 65 godina, ovim projektom pomaže osnovne škole koje obavljaju veoma bitnu zadaću odgoja i obrazovanja u, nažalost, veoma teškim uslovima.

Direktor “Druge osnovne škole” Bugojno, Muradif Hajder je pohvalio napore Izdavačke kuće “Sarajevo Publishing” koju smatra prijateljem i pertnerom svih škola i obrazovanja u najširem smislu.

Direktorica “Treće osnovne škole” Bugonjo, Amela Haračić istakla je da donacije ovog tipa bitno olakšavaju rad školama koje, nažalost, nemaju sredstva za ovu namjenu, a realno postoji velika potreba za bogaćenjem i dopunom bibliotečkog fonda. Učenici škole su za predstavnike IK “Sarajevo Publishing” pripremili prigodan program i time izrazili zahvalnost za podršku koju ova izdavačka kuća pruža bh školama.

I u ostalim školama su izrazili zahvalnost i zadovoljstvo urađenim, ističući kako će im pomoć ovog tipa bitno olakšati posao i obogatiti školske biblioteke.

Ovim aktivnostima finaliziran je projekat „Sarajevo Publishinga“ kojim se obogaćuju fondovi lektira školskih biblioteka za ovu školsku godinu. Projekat će biti nastavljen, a sve zainteresovane škole mogu se obratiti pismom namjere i učestvovati u projektu za narednu školsku godinu.

Sarajevo, 20.01.2016.

 Prva osnovna skola Bugojno Druga osnovna skola Bugojno 

Treca osnovna skola Bugojno7 OS Berta Kucera Jajce 2001

OS Hamdija Kresevljakovic Kakanj 2 2001

  

 

izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort