ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA DAROVITU DJECU

Zbirka zadataka korica

Autor: Aleksandra Junuzović,

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA DAROVITU DJECU,
RIJEŠENI ZADACI ZA OSNOVNU ŠKOLU ZADACI ZA TAKMIČENJA, DODATNU NASTAVU I DJECU KOJA ŽELE ZNATI VIŠE

Ova zbirka zadataka namijenjena je učenicima sedmog i osmog razreda devetogodišnje osnovne škole, koji pokazuju poseban interes za izučavanje matematičkih sadržaja i koji se pripremaju za matematička takmičenja, ali i nastavnicima koji je mogu koristiti kao pogodan materijal za dodatni rad s učenicima i u okviru priprema za takmičenja. Mogu je koristiti i učenici koji se ne žele takmičiti, ali vole rješavati malo teže, nestandardne, zadatke čije rješavanje zahtijeva razmišljanje i logičko zaključivanje. Namjera autorice je da obradom svih tema učenici sigurnijim koracima kreću ka uspjehu i da svoju pažnju i interes još više usmjere prema kraljici nauke – MATEMATICI.